Redoviti 10-satni program

Organiziran je kao 10-satni vrtićki (za djecu od navršene 3 godine do polaska u školu) i 10-satni jaslički program (za djecu od 1 do 3 godine života).
Cilj nam je osigurati kvalitetne uvjete za optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece te da, kao nadopuna obiteljskom odgoju, brinemo o očuvanju zdravlja, emocionalnoj stabilnosti, razvoju samostalnosti, kreativnosti i intelektualnih sposobnosti njihove djece.
Radno vrijeme redovitih programa usklađeno je s potrebama roditelja i traje od 6.30
do 16.30 sati s dežurstvom do 17.00 sati.
Programe provode educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgojitelji i stručni suradnici.

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr