Protokol postupanja u slučaju zaraze s Covid-19 djece korisnika vrtića

Kod pojave simptoma koji upućuju na moguću zarazu COVID-19, ali i kod pojave znakova drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom dijete ne dolazi u ustanovu. Roditelj je obavezan javiti se odgojiteljici, ravnatelju i/ili zdravstvenoj voditeljici te obavijestiti nadležnog pedijatra koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji u suradnji s epidemiologom. Po povratku djeteta u vrtić, obavezno je priložiti liječničku ispričnicu.

Ukoliko odgajatelj uoči neke od simptoma COVID-19 (kašalj, otežano disanje, povišena tjelesna temperatura, dijareja, povraćanje i sl.) tijekom boravka u ustanovi, obavezan je odmah pozvati roditelja i o istom obavijestiti zdravstvenu voditeljicu i/ili ravnateljicu.

Ravnateljica ili zdravstvena voditeljica odmah javljaju nadležnom epidemiologu:

  • svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dvoje ili više djece sa sumnjom iz iste odgojne skupine) kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju prema Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
  • svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju roditelj ima obavezu treba žurno javiti ravnateljici ustanove ili zdravstvenoj voditeljici.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, odgojna skupina u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja djece sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika epidemiologa.

Kada se kod djeteta utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa.

Razlog svakog izostanka djeteta obavezno treba javiti odgajatelju skupine. U slučaju bolesti ili epidemiološke izolacije roditelj obavezno, pri povratku djeteta u vrtić, treba donijeti zdravstvenu ispričnicu nadležnog pedijatra.Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr