Posebni programi

Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi

Dječji vrtić Pčelica izradili su vlastiti program učenja engleskog jezika, koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Trenutno se u prostorima vrtića provodi kraći program učenja engleskog jezika pod vođenjem vanjskih suradnika, u organizaciji Škole za strane jezike „Poliglot“. Cilj programa je omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način, u poznatom i poticajnom okruženju, razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja.

Program rada s roditeljima

1. Ciklus radionica za roditelje „Rastimo zajedno“: program ovih radionica namijenjen je roditeljima najmlađe djece u dobi do četiri godine života. Svrha programa je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Glavni cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Na radionicama se koriste različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Ciklus  se sastoji od 11 radionica koje se održavaju kontinuirano kroz 11 tjedana u popodnevnim satima. Program je za roditelje besplatan, organizira se u prostoru vrtića, a provode ga educirane voditeljice (pedagoginja i odgajateljice).

2. Radionice „Klub očeva Rastimo zajedno“ namijenjene su očevima (osobama koje imaju ulogu oca u djetetovom životu) djece u dobi od 1- 4 (5) godina. „Klub očeva“ otvoren je očevima bez obzira na to jesu li ili nisu sudjelovali u programu „Rastimo zajedno“ – dakle namijenjen je i jednima i drugima.

Na „Klubu očeva Rastimo zajedno“ posebna se pažnja posvećuje ulozi oca u ranom djetinjstvu. Roditeljstvo se često gleda kroz majčinstvo, a očinstvo se donekle zanemaruje. Nova znanstvena otkrića pokazuju koliko je odnos očeva i djece važan za razvoj djeteta i govore o jedinstvenom doprinosu djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju koji daje očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama života.

3. Program Rastimo zajedno – interaktivna web predavanja nastao je tijekom 2020. i 2021. godine u vrijeme pandemije uzrokovane korona virusom na inicijativu dugogodišnjih voditeljica programa Rastimo zajedno, Centra za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno. Predavanja su namijenjena roditeljima djece rane i predškolske dobi.

Rastimo zajedno – interaktivna web predavanja besplatna su za roditelje, a Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno provodi ih kao nacionalni partner Generali osiguranja u međunarodnoj inicijativi „The Human Safety Net“.

Cilj Rastimo zajedno mini interaktivnih predavanja je omogućiti učenje, druženje i razmjenu ideja o važnim roditeljskim pitanjima kao npr. o postavljanju granica u odgoju, korištenju medija i igri. Tri su teme radionica:

1. Trebaju li djeca granice?

2. Samo se igra? – važnost igre za cjeloviti dječji razvoj

3. Djeca i mediji 24.03.

Program katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi

Program obogaćen katoličko vjerskim sadržajima je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provode ga odgojiteljice koje su za to posebno educirane. Cjeloviti odgojno-obrazovni proces u neposrednom radu s djecom, u katoličkom programu, provodi se fleksibilno u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanjem kontinuiteta u odgojno-obrazovnim područjima djetetova razvoja, s posebnim naglaskom na primjerenost i prilagodljivost djetetovoj dobi.

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr