Naši vrtići

VRTIĆ NEKAD

Davne (ili ne baš tako davne) 1985. godine, građani općine Dubrovnik samodoprinosom grade dječji vrtić u mladom naselju Nova Mokošica.  Po pisanju književnika i novinara g. Mata Jerinića u „Slobodnoj Dalmaciji“, izgradnju i otvaranje proslavljaju i odrasli i djeca: odrasli u rujnu, a djeca u studenom.

Vrtić „Pčelica“ 34 godine radi kao područni objekt Dječjih vrtića Dubrovnik. Intenzivnom izgradnjom naselja, smještajni kapaciteti postaju nedostatni, na cijelom području grada Dubrovnika otvaraju se novi objekti, reorganizira se postojeća mreža Vrtića, dolazi do niza organizacijskih i prostornih promjena. Iako se već dugo priča o razdvajanju Dječjih vrtića Dubrovnik na manje cjeline, tek se 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kreće u stvarnu podjelu Vrića na dvije autonomne cjeline. Postupak osnivanja nove javne ustanove Dječji vrtić Pčelica dovršen je 26. srpnja 2021. godine. U ovom trenutku Dječji vrtić Pčelica brine o 542 djece u 29 odgojnih skupina.

VRTIĆ DANAS

Danas naše dječje kuće nastojimo profilirati u skladu s načelima holističkog pristupa, u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje s namjerom poticanja razvoja djetetovih interesa i talenata, te posvećujući pažnju posebnostima prostornih i materijalnih uvjeta u kojima se objekti nalaze. Tako je PO Leptirić – Trsteno prepoznat kao mali, baštinski vrtić koji njeguje tradiciju i kulturnu baštinu našega kraja.  PO Mala kuća objekt je koju svoju posebnost temelji na alternativnom Montessori programu i posebnom vjerskom programu. PO Zaton i Gromača svoju posebnost vide u održivom razvoju.

Polazeći od potreba i interesa djece i roditelja te specifičnosti zajednice u kojoj vrtić djeluje, uz Redovni program u vrtiću se provode i drugi programi: Kraći program engleskog jezika, Program predškole za djecu koja nisu u redovitom programu vrtića, Program za djecu s posebnim potrebama, ali i Posebni programi podrške roditeljstvu.

Usprkos brojnim promjenama koje prate rad vrtića, naša trajna usmjerenost na dijete i njegovu dobrobit ostaje nepromijenjena.

VRTIĆ SUTRA

S obzirom na to da postojeći uvjeti boravka i dalje ne mogu odgovoriti na potrebe svih naših korisnika, u skorijoj budućnosti planirana je nadogradnja centralnog objekta Pčelica da bi se uz proširenje smještajnih kapaciteta zadovoljile u praksi uočene potrebe koje iskazuju naša djeca, zaposlenici, roditelji, suradnici i predstavnici lokalne zajednice.

U sklopu nadogradnje dobilo bi se mjesto za još 7 odgojnih skupina, kabinete, ateljee, sportsku dvoranu i ostalo.

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr