Fiskalna odgovornost

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/2018) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/2019) ravnateljica Dječjeg vrtića Pčelica, donosi:  

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i drugih prihoda

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura naplate prihoda

Procedura zaprimanja računa

Procedura blagajničkog poslovanja

Izmjene i dopune procedure blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama Dječjeg vrtića Pčelica

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr