Dani predškolskog odgoja „ZAJEDNO RASTEMO: VRIJEME ZA IGRU“

Pedagoginja Nikolina Vidojević, odgojiteljica Nikolina Gjaja i odgojiteljica mentorica Nika Bagarić sudjelovale su na ovogodišnjem skupu „Zajedno rastemo: Vrijeme za igru“ koji se održavao u Termama Sveti Martin 20. i 21. travnja  2023.

Na njemu je sudjelovalao gotovo 200 sudionika iz cijele Hrvatske. U dva dana praktičari, znanstvenici i studenti mogli su usvajati nova znanja, razmjenjivati iskustva i međusobno se umrežavati. Održano je oko 80 kvalitetnih predavanja i radionica praktičara.

Nikolina Vidojević, pedagoginja i Nikolina Gjaja, odgojiteljica prikazale su praksu rada u dječjem vrtiću Pčelica na temu „Kreiranje prostorno-materijalnog okruženja kao poticaj za djetetovu igru i učenje“. U ovom prikazu dobre prakse glavni naglasak je bio na participaciji djece u odgojnoj skupini, tj. da su djeca sukreatori svog prostorno – materijalnog okruženja, a ne pasivni promatrači. Djeca se moraju igrati da bi razvila svoje spoznajne sposobnosti i motoričke vještine i učila o društvu i svom mjestu u njemu (Frost i Jacobs, 1995).

Odgojitelj ima odgovornost da aktivnim sudjelovanjem, kritičkim promišljanjem i partnerstvom s drugima odgovori na potrebe djece vezane uz kreiranje prostorno –  materijalnog okruženja za učenje. Promišljajući u isto vrijeme o djeci i prostoru, a ne izolirajući ih kao zasebne jedinke, neminovno je u kreiranju poticaja i osmišljavanju didaktičkog materijala prepustiti vodstvo djeci.

Zanimajući se za dječje osjećaje, ideje i iskustva, iskazuje se poštovanje prema svakom djetetu. U takvom ozračju djeca se mogu slobodno i sigurno izražavati. Uloga odgojitelja u kreiranju prostora je, u stvari, stvoriti prilike u kojima djeca slobodno mogu iznositi svoje ideje, međusobno se slušati, vježbati postizanje sporazuma, te na taj način sami kreirati svoje okruženje za učenje.

Promišljajući na ovaj način o svojoj ulozi u radu s djecom, prikazano je kako su odgojteljice vođene  upravo njima, mijenjale prostor za učenje u skupini i izvan nje.

Nika Bagarić, odgojiteljica mentorica i ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik Franica Lasić, odgojiteljica savjetnica održale su radionicu na temu „Sloboda pokreta“ te prikaz prakse na temu „Montessori matematika ili matematika naša svakidašnja“

Kroz radionicu „“Sloboda pokreta“ prikazale su dječju rizičnu igru na dvorištu u vrtiću Mala kuća s posebnim naglaskom na važnost i dobrobit za cjelokupni dječji razvoj.

Rizična igra je uzbudljiva i primarno se odvija vani, najčešće u obliku izazovne i avanturističke fizičke aktivnosti. Djecu privlači preuzimanje rizika u igri zato što bivaju nagrađena srećom, uzbuđenjem i drugim pozitivnim iskustvima, dok nesvjesno vježbaju shvaćanje rizika i kako ga podnijeti. U ovim igrama djeca razvijaju motoričke vještine, prostorno – orijentacijske sposobnosti, socijalne vještine i uče se suočavati sa strahom. Umjesto da strah izazove izbjegavanje, djeca doživljavaju uzbudljive emocije, testiraju mogućnosti i granice djelovanja u svom okruženju, a najčešće nisu ni svjesna da to rade. Na taj način istražuju i ispituju svoje sposobnosti stječući pritom nova iskustva.

U Maloj kući djeca imaju priliku penjati se po stablima, uživati u njihovim plodovima, graditi s prirodnim materijalima ili samo odmarati u hladovini.

U primjeru dobre prakse „Montessori matematika ili matematika naša svakidašnja“ prikazano je kako su u redovni odgojno – obrazovni rad implementirana načela Montessori pedagogije. Imajući na umu da su djeca po svojoj prirodi istraživači, da uče rukujući materijalima, te da vole uspoređivati, klasificirati i brojati, odgojiteljice su ponudile različite Montessori matematičke materijale. Djeca samostalno biraju vježbe koje taj dan žele raditi i  na taj se način razvija i podržava njihova intrinzična motivacija. Montessori matematički pribor omogućuje djetetu da brojevne veličine konkretno osjetilno spozna i dođe do najvećih matematičkih apstrakcija. Veličine se pokazuju konkretno, osjećaju se vidom i opipom, potom se uvode simboli, povezivanje količine i brojke, aritmetičke operacije itd. Kod djeteta se spontano razvija matematička zrelost koja se u predškolskom razdoblju internalizira.

Pisani rad na temu „Kreiranje prostorno-materijalnog okruženja kao poticaj za djetetovu igru i učenje“ izići će u zborniku radova znanstveno –  stručnog skupa „Zajedno rastemo: Vrijeme za igru“.

Himna Pčelice

Mala kuća puna snova
I veselja sve do krova,
Rastrčana strši kosa,
U veselju, sve do nosa.
Možeš proći ceste duge,
Možeš proći ispod duge,
Al’ je sreća puno bliže
-iz te male kuće stiže.
Kad smo ovdje nema briga,
Kad smo ovdje sve je igra,
Prijateljstvo u kompletu:
Mi smo PČELICE u letu.
Kao škrinja puna blaga
Tu se kriju lica draga
Najdraže nam naše tete
Koje znaju biti dijete.
Kontakt

Dječji vrtić Pčelica

Bartola Kašića 25
20236 Mokošica

tel: 020/32 55 91
email: info@dv-pcelica.hr